Blijf op de hoogte van de voortgang!

 

Home Nieuws

N366Veilig in afrondende fase


15-07-2020

De verbreding van het wegvak Nieuwe Pekela – Alteveer is het laatste project van de grootscheepse infrastructurele aanpak van de N366. Met het asfalteren van het wegvak Nieuwe Pekela - Alteveer komt het einde van de aanpak van de N366 in zicht. In ruim elf jaar tijd zijn er lange stukken weg verbreed en zijn er twaalf ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd. Alles met het doel om een goede wegverbinding in Oost Groningen aan te leggen en om de verkeersonveiligheid op de weg tussen Veendam en Ter Apel aan te pakken.

 

Bij aanvang van het project werd tot doel gesteld het totaal aantal ongevallen met minimaal de helft te willen verminderen: van 100 naar 50 per jaar. Dat streven gold ook voor het aantal ongevallen met letsel en/of dodelijke afloop. In 2015 bleek uit een ongevallenanalyse die in samenwerking met de politie werd uitgevoerd, dat deze doelstellingen al werden gehaald. Het project is nog niet helemaal afgerond, maar er heeft de laatste jaren een verdere daling plaatsgevonden: in 2019 waren er 42 ongevallen en 6 slachtofferongevallen.  

 

Ingrijpende aanpak
De belangrijkste oorzaken van de verkeersonveiligheid waren destijds het niet verlenen van voorrang op kruisingen, het te weinig afstand houden en het verliezen van de macht over het stuur. Bovendien gebeurden er op de route regelmatig ongevallen waarbij dieren betrokken waren.

 

Dit vroeg om een ingrijpende aanpak. Zo werden er verspreid over de jaren twaalf ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd vanaf de aansluiting van de N366/N33 tot aan de Duitse grens. Daarnaast werd de N366 verbreed, voorzien van een bredere kantstrook / redresseerstrook waarop een ribbelmarkering is aangebracht, en werd de volledige N366 voorzien van een dubbele middenstreep met groen, de aanduiding voor autowegen. Ook werden er diverse maatregelen genomen om de hoeveelheid overstekend wild af te laten nemen.

 

Afrondende fase
Het wegvak Nieuwe Pekela – Alteveer is het laatste wegvak dat werd vernieuwd in het kader van het project N366Veilig. De komende tijd wordt het project afgerond, onder andere door bomen te planten langs dit wegvak en ter hoogte van de nieuwe op- en afrit Pekela-Zuid. Een officiële afronding van het project zal in het najaar van 2020 plaatsvinden.

 

Verkeersveilige N366
Door de aanpak van de N366 op te delen in kleinere projecten werd er naar gestreefd de impact voor omwonenden en weggebruikers te beperken. Dit bleek niet altijd mogelijk. In de laatste fase van het project werd gewerkt aan het wegvak Alteveer-Stadskanaal, het wegvak Veendam-Pekela en het wegvak Pekela-Alteveer. Stremmingen, omleidingsroutes en sluipverkeer hadden hier duidelijk merkbare gevolgen voor omwonenden en weggebruikers. Daarom werden hier extra maatregelen getroffen om de hinder voor omwonenden te verminderen. Na openstelling van de wegvakken leek het leed snel vergeten en waren er vooral positieve geluiden te horen over de betere doorstroming op de N366.

← terug

N366 Veilig op twitter

N366_Veilig
?????? | Vanaf dinsdag 6 april wordt de Onstwedderweg tussen de rotonde Pekela-Zuid en de Nieuwe Zuideraanleg afgeslot… https://t.co/3rH3bCWRFA

8 days ago Retweeten Antwoorden

N366_Veilig
?????? | Op dinsdag 6 april starten de werkzaamheden aan de parallelweg van de N366 tussen Pekela en Alteveer. De maxi… https://t.co/KUIjf6HhBA

14 days ago Retweeten Antwoorden